כיתה ד' המורה שרה הילסון

ברוכים הבאים לכיתה ד' המורה שרה הילסון

מערכת שעות

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
צרפתית תורה תורה אנגלית מולדת תורה
תורה יהדות חשבון אמגלית ידע עולם פ. השבוע
אמנות חשבון כ.חיים מחשבים יהדות חשבון
אמנות ערכים ומוסר שחמט אוריינות נביא חשבון
אנגלית ספורט הבנה דקדוק אנגלית
הנדסה מדע ישומי הבעה נביא מחשבים
מדעים