כיתה ו' בנות המורה יהודית ממן

ברוכים הבאים לכיתה ו' בנות המורה יהודית ממן

 

מערכת שעות

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
עברית התעמלות תורה מחשביםאנגלית תורה
תורה מתמטיקהספרות גאוגרפיה אנגליתמתמטיקה
מתמטיקה אומנות מתמטיקהפ. חשיבה תורה כ. חיים
יהדות אומנותהנדסההסטוריה פרה"שהתעמלות
עבריתאנגלית מדעים מדעיםמתמטיקה 
נביא אנגלית נביאמדעים עברית 
יהדותהסטוריה התעמלות  ציור