כיתה ו' בנים הרב שלום לנדא

ברוכים הבאים לכיתה ו' בנים של הרב שלום לנדא

 

 מערכת שעות

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
תורהתורהתורהתורהאנגליתנביא
משנהמשנהשחמטצרפתיתאנגליתדינים
הבעהדקדוקגמראיהדותחשבוןגמרא
חשבוןהבנהיהדותמדעיםחשבוןפ. שבוע
הנדסהמחשביםכ. חייםהסטוריהמדע ישומי 
אנגליתערכים ומוסרחשבוןמולדתאוריינות 
 אנגליתספורטחשבוןידע עולם