חזון בית הספר

בס"ד         

חזון בית הספר

להיות בית חינוך המטפח בתלמידותיו חוסן אמוני שורשי המושתת על ערכי התורה והמצוות, בד בבד עם השכלה כללית רחבה, מתוך אהבת האדם, העם והארץ.

את בית הספר מנחה עיקרון על:

לקדם כל תלמידה שתצליח להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות הגלומים בה.

החזון מתורגם הלכה למעשה במישורים השונים: הפרט, הדעת והחברה.

מישור הפרט-

בית הספר שם את החינוך בראש מעייניו, ומעניק לתלמידותיו חינוך איכותי.

צוות בית ספר מצטיין ביחס אישי לכל תלמידה, ההוראה מתבצעת בקבוצות לימוד קטנות המאפשרות למידה מיטבית ודיפרנציאלית.

בכיתות פועלת תכנית להעצמה אישית, ובמקביל, מתקיימים שיעורי העשרה מגוונים המהווים כר רחב לפיתוח הכישרונות, ביניהם: מוזיקה, אומנות, מאסטר שף ומחול אומנותי.

מישור הדעת

בית הספר דוגל בשאיפה למצוינות לימודית. במסגרת זו הוא מקיים מגוון רחב של שיתופי פעולה עם גופים שונים, ביניהם: הטכניון, המכון הלאומי לחקר ימים ואגמים והמדעטק.

מישור החברה

בית ספר מדגיש את החוויה החברתית ומקיים פעילות ענפה ומגוונת הכוללת: סיורים וטיולים, ערבי הווי ושבתות גיבוש לצד פעילות תורנית עשירה להעמקת התודעה היהודית.

תלמידות בית הספר נוטלות חלק במערך התנדבות ותרומה לקהילה.

המרקם החברתי- דתי המגוון של בית ספר מפתח בתלמידות סובלנות וכבוד לכל אדם באשר הוא.