חזון בית הספר

חטיבת "ביחד"  מהווה בית חינוך המטפח בתלמידותיו ובבוגרותיו חוסן אמוני שורשי בד בבד עם השכלה כללית רחבה מתוך אהבת האדם, העם והארץ.

בכל הנוגע לתפיסת הלימודים הכוללת של בית הספר, חטיבת "ביחד" דוגלת בגישת "אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך".

הלימודים התורניים מועברים על-ידי מחנכות שפועלות להטמיע את אהבת התורה וערכיה לשנים רבות.

לצד זה נערכת הכנה מדוקדקת למבחנים הרשמיים של משרד החינוך (מיצ"ב ומפמ"ר)