מערכת שעות לכיתה י'

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ששי

8:10-8:30

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

8:30-9:15

שיעור ראשון

כימיה

אנגלית

נביא

תורה

מתמטיקה

כימיה

9:15-10:00

שיעור שני

מתמטיקה

אנגלית

נביא

תורה

מתמטיקה

כימיה

10:00-10:30

הפסקה

10:30-11:15

שיעור שלישי

כימיה

תורה

ספורט

הסטוריה

מתמטיקה

כימיה

11:15-11:30

הפסקה

11:30-12:15

שיעור רביעי

כימיה

תורה

דינים

היסטוריה

ספרות

12:15-13:00

שיעור חמישי

מתמטיקה

כישורי חיים

אנגלית

יהדות

ספרות

שבת

שלום!

13:00-13:30

הפסקה

13:30-14:15

שיעור ששי

מתמטיקה 5 יח'

עברית

אנגלית

יהדות

לשון

14:15-14:55

שיעור שביעי

עברית

הרב כפיר שחר

היסטוריה

14:55-15:05

הפסקה

15:05-15:45

שיעור שמיני

תחביר