מערכת שעות לכיתה ז'

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ששי

8:10-8:30

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

8:30-9:15

שיעור ראשון

מתמטיקה

מדעים

ספורט

ספרות

אנגלית

תורה

9:15-10:00

שיעור שני

עברית

מדעים

עברית

ספרות

אנגלית

נביא

10:00-10:30

הפסקה

10:30-11:15

שיעור שלישי

מתמטיקה

תורה

תורה

לשון

מדעים

אומנות

11:15-11:30

הפסקה

11:30-12:15

שיעור רביעי

מתמטיקה

נביא

כישורי חיים

מחשבים

מדעים

אומנות

12:15-13:00

שיעור חמישי

אנגלית

יהדות

עברית

היסטוריה

מתמטיקה

שבת

שלום!

13:00-13:30

הפסקה

13:30-14:15

שיעור ששי

אנגלית

דינים

מאסטר שף

גאוגרפיה

מתמטיקה

14:15-14:55

שיעור שביעי

יהדות

דינים

מוזיקה

14:55-15:05

הפסקה

15:05-15:45

שיעור שמיני