מערכת שעות לכיתה ח'

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

ששי

8:10-8:30

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

8:30-9:15

שיעור ראשון

עברית

תורה

עברית

גאוגרפיה

מדעים

תורה

9:15-10:00

שיעור שני

אנגלית

תורה

ספורט

הסטוריה

מדעים

תורה

10:00-10:30

הפסקה

10:30-11:15

שיעור שלישי

אנגלית

מדעים

עברית

מתמטיקה

אנגלית

נביא

11:15-11:30

הפסקה

11:30-12:15

שיעור רביעי

ספרות

מדעים

מתמטיקה

מתמטיקה

אנגלית

דינים

12:15-13:00

שיעור חמישי

ספרות

נביא

מתמטיקה

מתמטיקה

אומנות

שבת

שלום!

13:00-13:30

הפסקה

13:30-14:15

שיעור ששי

לשון

מחשבים

יהדות

אומנות

14:15-14:55

שיעור שביעי

מוזיקה

כישורי חיים

14:55-15:05

הפסקה

15:05-15:45

שיעור שמיני