מערכת שעות לכיתה ח'

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8:10-8:30

תורה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

8:30-9:15

שיעור ראשון

נביא

מתמטיקה

מתמטיקה

הרב קרמש

תורה

9:15-10:00

שיעור שני

חינוך

מתמטיקה

מתמטיקה

עברית

נביא

10:00-10:30

הפסקה

10:30-11:15

שיעור שלישי

אנגלית

מדעים

עברית

עברית

מתמטיקה

11:15-11:30

הפסקה

11:30-12:15

שיעור רביעי

אנגלית

מדעים

ספרות

ספורט

מדעים

12:15-13:00

שיעור חמישי

חוגים

אנגלית

לשון

תורה

מדעים

שבת

שלום!

13:00-13:30

הפסקה

13:30-14:15

שיעור ששי

העצמה אישית

תורה

תרגול

נביא

היסטוריה

14:15-14:55

שיעור שביעי

דינים

אנגלית

כישורי חיים

היסטוריה

14:55-15:05

הפסקה

15:05-15:45

שיעור שמיני

חינוך אנגלית