שיתוף פעולה לימודי עם הטכניון

תלמידות החטיבה לומדות בטכניון בתכנית 'נוער שוחר מדע'., במסגרתה, הן משתתפות בהרצאות העשרה בנושאי מדעים מדויקים ומתנסים בניסויים מעשיים במעבדות הטכניון.