תכנית הלימודים

תכנית הלימודים הינה מותאמת לתכנית הלימודים של משרד החינוך, כאשר לימודי הליבה ולימודי ההעשרה שלובים זה בזה לאורך מערכת השעות. ומקצועות המדעים נלמדים ברמה גבוהה ובאופן חווייתי.

המספר הנמוך של תלמידות בכיתת הלימוד מעצים את חוויית הלימוד, פותח אפיק נוסף למצוינות, תורם לאווירה רגועה ומאפשר הענקת תשומת לב אישית לכל תלמידה .

בית הספר מקיים מגוון רחב של שיתופי פעולה עם גופים שונים על מנת להעשיר את החוויה הלימודית עבור התלמידה.

על הבולטים בשיתופי פעולה אלה נמנים:

הטכניון- במסגרת נוער שוחר מדע

מועדון הכושר הולמס פלייס

המכון הלאומי לחקר ימים ואגמים

טיולים וסיורים לימודיים וחוויתיים בנקודות עניין בישראל.