ביחד – רשת לקידום מצוינות בחינוך – שלוחת נשר

רשת מוסדות החינוך "ביחד", הינה מסגרת פורצת דרך מבחינה לימודית, חינוכית וערכית הנותנת מענה לכל קשת התלמידים תוך דגש על אחדות, כיבוד הורים ומורים, וכבוד הזולת ותוך שימת דגש על מסגרת חינוכית תומכת ומכילה ועל תשומת לב אישית לאופיו, ליכולותיו ולשאיפותיו הייחודיות של כל תלמיד.

לוגו "ביחד" מורכב משלושה לבבות מחוברים המסמלים באופן מטאפורי את המשולש של תלמיד, צוות והורה ששיתוף הפעולה ביניהם הינו קריטי להתוויית דרך חינוכית פרטנית וכללית ולהתמודדות נכונה עם אתגרים לימודיים, חינוכיים וערכיים. שיתוף ההורים בפעילויות הלימודיות והחינוכיות בביה"ס ובשעות הפנאי אחה"צ מעצים את הקשר המשולש ומאפשר לטפח מצוינות לימודית בשילוב עם מצוינות ערכית.